1989
SČSF - SČF - ZSF - FIP
Antala Milan: Ocenenie práce 22, 373, 568
Antala Milan: Zasadnutie PÚV ZSF180, 327, 502, 694
Antala Milan: Súťaž aktivity340
Antala Milan: Reminiscencie bez nostalgie522
Antala Milan: V. zjazd ZSF743
Bukera Emil: Dulov historický telegram na Slovensku8
Čaplovič Ján: Problémy s členskou základnou484
Dvořáček Ladislav: DO nového roku7
Gáťa Otto: Hladanie cest39
Gáťa Otto: Otvorenost a vecnosť149
Gáťa Otto: Otázky a otázniky197
Gáťa Otto: Výskům v propagačných exponátoch228
Gáťa Otto: Čísla a ludia246
Gáťa Otto: Poznámka z kraja342
Gáťa Otto: Regionálna filatelistická tlač373
Gáťa Otto: Ich druhá prvá láska420
Gáťa Otto: Kolekcia názorov z ankety470
Kučera Viliam: Čo dávám a čo dostávám427
Líbal Radomír: 10. zasedání ÚV SČF71
Líbal Radomír: 58. kongres FIP521
Líbal Radomír: Co očekáváme od sjezdových jednání615
Moric Milan: Aktuálně před konferenciou180
Moric Milan: Čerenia hladiny390
Moric Milan: Nerozšiřujme povinnosti580
Musil Jindřich: Nové myšlení i ve filatelii135
Obert Jozef: Přestavba a filatelia389
Pilař Stanislav: Komise celin SČSF470
Plško Stefan: Zo života podpolianskych filatelistov630
Pospíšil František: Pofis odpovídá721
Sole Josef: Úbytek členské základny676
Švarc František: Připravujeme VI. sjezd SČSF103
Švarc František: Nad členskou základnou231
Švarc František: Příští filatelistická pětiletka519
Švarc František: K filatelistickým materiálům z období fašismu714
Viklický Vladimír: Zasedání KNF FIP264
Vlach Robert: Publikační činnost našich teritoria-listů328
Zika Michal: Kritika na pravom mieste?356
Zrubec Severín: Utvára sa FEPA489
Zrubec Severín: Od IV. po V. zjazd ZSF583
Zrubec Severín: O zintenzívnenie spolupráce758
ČESKOSLOVENSKÁ ZNÁMKA
Aksamit Pavel: Čs. známky po roce 1945 na PRAGA 8873
Aksamit Pavel: Sympozium na PRAGA 88140
Blaha Miroslav: 50 let první známky Karpatské Ukrajiny168
Čtvrtečka Jaroslav: Výstavní aršík Praha 1950554
Feldmann Vladimír: Přelomová data poplatků v našich zemích364
Fischer Rudolf: O nový program emisní činnosti FMDS711
Fritz Zdeněk: Košický aršík132
Fritz Zdeněk: Co by nemělo chybět v emisních plánech FMDS430
Gazda Antonín: Přílohy katalogu PRAGA 1978421
Gazda Antonín: Pochybné přetisky v roce 1918516
Gazda Antonín: Známky k 5. výročí Podkarpatska550
Gazda Antonín: Zásluhy o první čs. známky652, 681, 716
Hamr František: PRAGA 88 - Salón Hradčan296
Hodková Helena: První emise13
Hodková Helena: Výročí osobností112
Hodková Helena: Plují lodi141
Hodková Helena: Dubnové emise203
Hodková Helena: Pražský hrad265
Hodková Helena: 200. výročí francouzské revoluce368
Hodková Helena: Chraňme je!401
Hodková Helena: SNP a SLUK490
Hodková Helena: BIB a něco pro houbaře525
Hodková Helena: Bratislavské historické motivy598
Hodková Helena: 17. listopad 1939688
Hodková Helena: Umění717
Hodková Helena: Pocta Cyrilu Boudoví746
Holub Ota: Nevydané série43
Houška Vítězslav: První čs. známky, rarity, unikáty46, 78, 106, 142, 174
Karásek Jan: PČ 191915
Karásek Jan: Padělaná perforace u doplatních108
Karásek Jan: Doplatní 1954145
Karásek Jan: Retuš na známce s přetiskem SO 1920266
Karásek Jan: Padělky zkušebních značek330
Karásek Jan: Padělky přetisku Olympijský kongres 1925362
Karásek Jan: Falza PČ 1919 v blocích681
Karásek Jan: Výrobní vady713
Karásek Jan: Padělek Hradčany 15 h750
Kašpar Martin: Holubice 15 h329
Kašpar Martin: Holubice 25 h396
Malík Petr: „Nové” Československo na výstavách v zahraničí644
Morovics Tomáš: Kuriózní zkusmý tisk196
Morovics Tomáš: Vývoj kresby čs. novinových z roku 1937397
Morovics Tomáš: Novinová 6 h Sokol v letu426
Morovics Tomáš: Doplatní 1924/27575
Morovics Tomáš: Novinové Sokol v letu 20 h - rozdíly nebo retuše685
Pittermann Pavel: Čs. exponáty na PRAGA 8810, 40
Pospíšil František: Změna cen FDC101
Rossy Karel: Příliš mnoho zlé krve (PČ 1919)433
Ryvola Zdeněk: Hradčany 5 h, V. kresba292
Šnoflák Alois: Přetisk PČ 1919 na 20 f Magyar posta587
Šrámek František: Perforační zajímavost524
Tekeµ Andrej: Spojené typy 20 h Hradčany650, 708
Tovačovský Oldřich: Hradčany 20 h s přetiskem SO 192068, 261
Tovačovský Oldřich: Hradčany 25 h196, 293
Tovačovský Oldřich: Specializovaná příručka 1988462
Vostatek Miroslav: Přetisky PČ 1919267
Weissenstein Josef: XXIII. mezinárodní geologický kongres -oz- známka 60 h232
Weissenstein Josef: Odchylky luminiscence papíru388
Znamínko Václav: Holubice 15 h329
FILATELISTICKÉ SEŠITY
Pohledy na teritoriální filateliiv č. 2-9
Směrnice k Oborovým řádům SČSF pro budování a hodnocení exponátův č. 10-14
Palkoska Vratislav: Polní pošta čs. armády 1938v č. 24
Tovačovský Oldřich: Ostravské poštyv č. 18-24
Weissenstein Josef: K problematice poštovních cenin z období osvobození 1944/45v č. 14-18
MLÁDEŽNICKÁ FILATELIE
Čech Miloslav: Hledání nových přístupů117, 167, 399, 501
Maniaček Ján: Krajské stretnutie725
Tesařík Kristián: XVII. ročník Filatelistické olympiády663
Toderiška Ján: Možné nemožnosti357
Veselý Zdeněk: Mezinárodní soutěž199
Veselý Zdeněk: 14. národní kongres534
Vlach Robert: Seminář pracovníkov v mládežníckej filatelii182
Vlach Robert: 13. kongres v Nitře503
Vlach Robert: Užitočná diskusia516
Vlach Robert: 20 rokov práce s mládežou na Slovensku551
NÁMĚTOVÁ FILATELIE
Boháček Antonín: Poslední plavba lodi Nella Dan171
Boháček Antonín: Drama polární noci332
Boháček Antonín: První čs. antarktická výprava370
Boháček Antonín: Beringův most566
Brendl Lumír: Francouzská revoluce a Deklarace lidských práv530
Brendl Lumír: 7. červenec před 150 lety590
Čeřovský Jan: Významný světový mírový kongres560
Čeřovský Jan: Co je to WWF645
Gáťa Otto: Námětové exponáty na PRAGA 8875, 549
Hošek Jiří: Lokální pošta hnutí Greenpeace597
Hnízdil František: Nejsou hodiny jako hodiny589
Jelenčiak Jozef: Červené knihy305, 337
Karlov L.: Historie v díle Jana Matějky276
Krouman J. P.: II. Prix Olvmnia543
Kutil Karel: R. E. Byrd593
Lakota Ivo: Ledová historie77
Mikeš Milan: Polární jubileum113
Mikeš Milan: Ostrov míru143
Musil Jindřich: Filatelie a umění492, 692
Musil Jindřich: K. J. Diezenhofer558
Musil Jindřich: Razítková grafika741
Müller Walter: 50. výročí uzavřeni českých Vysokých škol660
Novák Jan: Záplava tygrů119
Sobihard Jozef: Tenis a filatelie169
Vostatek Miroslav: Pozdrav z Antarktidy404
Viklický Vladimír: Otazník nad motivovou filatelii14
Viklický Vladimír: Poučení z výstavy PRAGA 88170, 202
Viklický Vladimír: Využití celin v tematických exponátech718
Ziegler Václav: Paleontologické objekty662
Zrubec Severín: 200 rokov Krameriusových novin491
Žampach František: 1. parostrojní železnice378
POŠTOVNÍ HISTORIE A CELINY
Barvulský Jozef: Zaujímavá pečiatka452
Barvulský Jozef: Použitie nefrankovaných listov v Komárně581
Bortlík Václav: Celinářské výročí334
Brabec Dušan: Zásilky z výstavy PRAGA 88292
Černohlávek Jaroslav: Dopisnice Střední znak z roku 1927234
Černohlávek Jaroslav: Hradčanské celiny 20 h747
Feldmann Vladimír: Celinářská terminologie101
Feldmann Vladimír: Poukázka prvního dne165
Feldmann Vladimír: Zakončení Votočkovy razítkářské epopeje466, 498
Feldmann Vladimír: Čs. pošty v Miškovci485
Gáťa Otto: Exponáty PH na PRAGA 88200
Gebauer Petr: K pražské cenzuře453
Gebauer Petr: Falešné manévry548
Hallon Pavol: Pečiatky uhorských telegrafných úradov260
Hokův Tomáš: Poštovní mapa z roku 1788421
Holub Ota: Polní pošta 1938300
Houdek Jaroslav: Terezín308
Houška Vítězslav: První korespondenční lístek209
Chmelař Vladimír: Kedy byly vydané košické dopisnice389
Chmelař Vladimír: Cenzura 1945437
Janů Luděk: O státním podniku100
Janů Luděk: K typologii čs. výplatních otisků Francotyp622
Janů Luděk: Brněnský veletrh filatelistům715
Juřík František: Pečatkovanie zásielok582
Kuča Karel: Pozoruhodný hybrid356
Langhammer Miroslav: Dny PH v Pardubicích49, 166
Langhammer Miroslav: Poznámka o čs. celinách492
Leimberger Jaromír: Polní pošty 1938134, 166, 196, 533
Mezera Karel: Neznámé a sporné poštovní úřady na Slovensku v letech 1918/20689
Morovics Tomáš: Dopisnice Střední znak z roku 1927234
Morovics Tomáš: Cenzura telegramů v Uhrách 1914/18556
Morovics Tomáš: Hradčanské celiny 20 h747
Novotný Vlastimil: Motýlek, ale i pseudoznámka PNS 1946/49721
Obert Jozef: Slovensko před Trianonskou zmluvou500
Palkoska Vratislav: Dopisnice RVHP 1988217
Palkoska Vratislav: První čs. dopisnice v roce 1945260
Palkoska Vratislav: Nová celinová obálka267
Palkoska Vratislav: Jednotky RAF v Československu 1945/46293
Polák Bohuslav: Akce B a vlaková pošta100
Podlupský Michal: Poštová mapa z roku 178881
Privitzer Inocenc: Doplňková nálepka420
Prchal Jan: Počátky čs. razítek237
Procházka František: Elektronická pošta543
Reiniš Petr: Polní pošta 1938261, 549
Slaný Juraj: Triedarne poµných pošt 1938493
Sobihard Jozef: Sú to celiny? 110, Poštové ceniny v roce 1945740
Strnad Slavomil: PRAGA 88 a příležitostná razítka4
Šafář Oldřich: Nová varianta razítka II. typu?518
Štěpánek Vlastimil, Vostatek Miroslav: Barákový tábor Choceň133
Tekeµ Jozef: Cenzura poštových zásielok na Slovensku 192116
Tekeµ Jozef: Slovenské datumové pečiatkv 1927/56116
Tekeµ Jozef: Najstaršie pečiatkv s iniciálou Č S. P465
Těšitel Alois: Přeshraniční vlakové pošty 1850/1988561, 594, 626, 658
Tovačovský Oldřich: Moravské pošty436
Vostatek Miroslav: Jihočeská lokálka36
Vostatek Miroslav: Polní pošta č. 1369
Vostatek Miroslav: Líšeňská lokálka100
Vostatek Miroslav: Cenzura zásilek v Praze228
Vostatek Miroslav: Polní pošta v Anglii268
Vostatek Miroslav: Pluk dobrého vojáka Švejka415
Vostatek Miroslav: Před 75 lety484
Vostatek Miroslav: Polní pošty v západních Čechách 1945497
Vostatek Miroslav: Razítka telegrafních úřadů671
Vostatek Miroslav: Růžový lístek709
Vostatek Miroslav: Zajatci v L světové válce753
Zika Michal: Zavádzanie čs. pošty na Slovenšti452
Zronek Jindřich: Z předznámkové doby62
AEROFILATELIE
Bísek Jiří: Aerofilatelie na PRAGA 88138
Feldmann Vladimír: První let Lublaň - Praha260, 645
Hauzner Pavel: Apríl aneb všechno lítá, co peří má241
Horka Petr: Popelín a letecká pošta485
Houška Vítězslav: Aerofilatelie273, 298, 335
Krajíc Vlastimil: Hlas vystavovatele388
Krouman J. P.: Labutí píseň monarchie592
Morovics Tomáš: K problematice uherských oteckých z roku 1918618, 654
Neumann Jiří: Letecká trať Praha-Bratislava-Spišská Nová Ves-Slatinské Doly624
Neumann Jiří: Bratislava- Užhorod751
Palkoska Vratislav: První let Lublaň - Praha452
Ševeček Rudolf: Detektivka s otevřeným koncem548
Vostatek Miroslav: Letecká pošta v roce 1921422
ODBORNÉ ČLÁNKY - TERITORIÁLNÍ FILATELIE
Bičovský Karel: O sbírání známkových zemí50
Bísek Jiří: Další forma padělatelské aktivity235
Blaha Miroslav: Sovětské Zakarpatsko204
Bláha Karel - Feldmann Vladimír: Doplatné na zásilkách z ciziny od roku 1945625
Feldmann Vladimír: Noviny a pošta564
Habr Karel: Známky burských junáků468
Hallon Pavol: Modrý polský hárček620
Houška Vítězslav: První novinové známky světa238
Janský Zbyněk: Padělky FIUME20
Kořínek Jiří: Kolek a pošta269
Morovics Tomáš: Uherské známky s přetiskem KĎZ-társaság17
Morovics Tomáš: Padělky doplatních provizórií83
Morovics Tomáš: Uherské známky Turul - falzum perforace586
Novák Antonín: Kolkové známky a jejich předchůdci45
Pittermann Pavel: Skladování známek357
Šafář Oldřich: Známky náhražkou drobných mincí409
Vysloužil Edgar: Chybotlač uhorskej známky z roku 1867146
VÝSTAVY - KONGRESY
Bokvaj Milan: Sušice439
Dvořáček Ladislav: INDIA263
Dvořáček Ladislav: NAPOSTA a IPHLA394
Farbaky Eugen: Kuba - ČSSR136
Hauptman Ivo: Philexfrance657
Hutyra František: Frýdek-Místek309
Janík Břetislav: Philexfrance371
Kořený Jozef: Halle-Katovice-Trenčín598
Košek Luděk: Rarity nejen do alba557
Leukanič Pavel: Košice-Eger-Miškovec72
Líbal Radomír: Plovdiv72
Podzimek Oldřich: Mladá Praha404
Sůva Josef: Z mozaiky výstavy PRAGA 88359, 391, 423, 455,
487, 526, 552, 584, 616, 647, 679
Sůva Josef: Bulgaría458
Šolc Jiří: Karlovy Vary599
Vlach Robert: Bratislava-Praha438
Zika Michal: Ekofila181
Zrubec Severín: Slovenskí prvovystavovatelia v Považskej Bystrici310
Zrubec Severín: Martinia529
REPORTÁŽE – FEJETONY - ROZHOVORY
Boháček Antonín: Kouzlo vánoc764
Čížik Vládo: Příběhy z albumu (Mauritius)723
Čížik Vládo: Příběhy z albumu (Guernica)756
Fischer Rudolf: František Hudeček 80 let362
Hodková Helena: Rozhovor s R. Klimovičem172
Hodková Helena: Rozhovor s M. Havelkou243
Houška Vítězslav: Merkur, bůh podvodníků i obchodníků238
Houška Vítězslav: Perfiny (za Vojtěchem Maxou)330
Houška Vítězslav: Padělky a podvody366, 402
Houška Zdeněk: K jedné aukci572
Janík Břetislav: Josef Herčík v Japonsku242
Karásek Jan: Poštovní muzeum v Stockholmu21
Kartová Helena: Známky od nás a pro vás708
Košek Luděk: Dům filatelistických přání177
Krečmer Vladimír: Na burze v Moskvě229
Langhammer Miroslav: Na návštěvě v Berlíně614
Němec Miloš: Náhoda či záměr325
Obuchov Jevgenij: Žerty Josefa Herčíka728
Polák Bohuslav: Vivant přátelé36
Polák Bohuslav: Už troubějí164
Polák Bohuslav: Symboly229
Rossy Karel: Koupím, prodám, vyměním37
Rossy Karel: Album84
Rossy Karel: Kufr plný vzácností111
Rossy Karel: Aukce Pofis206
Rossy Karel: O známkách s Fr. Kettnerem588
Rossy Karel: Děda Ignác683
Rychlík A. J. Také známky pomáhaly120
Rychlý Ctirad: Sbíráme celý svět324
Stodola František: Aukce Pofis442
Šolc Josef: Reachovo album134
Šolc Josef: Filatelie zdrojem valut390
Trefný Milan: Pošto, obávej se hvězd666
Valeš Daniel: Chyby na známkách275, 532
Vostatek Miroslav: Sbíráme celý svět5
Vostatek Miroslav: Nizozemské střípky661
FILATELISTICKÝ ZEMĚPIS
Boháček Antonín: Špicberky628
Feldmann Vladimír: Pět francouzských republik148
Feldmann Vladimír: Nové sporné území272
Feldmann Vladimír: Německá říše a pošta596
Polívka Jan: Alandy398
Trefný Milan: Laos53
Trefný Milan: Jemen301
Trefný Milan: Mongolsko336
Trefný Milan: Island409
Trefný Milan: Nepal479
Trefný Milan: Oman607
Urban Václav: Statehood38
Ustohal Vladimír: Z Tahiti do války114
Ustohal Vladimír: Lodi, moře, námořníci164
Ustohal Vladimír: Samoa302
Ustohal Vladimír: Francouzskou Polynésií po stopách krajanů494
Vostatek Miroslav: Velikonoční ostrov333
ODBORNÁ LITERATURA
Beneš Vlastimil: Řecko 1861/86303
Bísek Jiří: Michel - dopisy Německo176
Bísek Jiří: Michel Junior Katalog216
Bísek Jiří: Michel Zámořské známky340
Bísek Jiří: Dějiny čs. letecké pošty371
Bísek Jiří: Michel - americké známky372
Bísek Jiří: Michel Německo408
Bísek Jiří: Michel Německé celiny442
Bísek Jiří: Michel Rakousko496
Bísek Jiří: Michel Švýcarsko a Lichtenštejnsko537
Bísek Jiří: Německé známky631
Bísek Jiří: Michel Evropa východ653
Bísek Jiří: Michel Evropa západ693
Brendl Lumír: Norská abeceda námětové filatelie24
Horka Petr: Historie čs. letecké pošty474
Houška Vítězslav: Hospodářství a věda102
Janík Břetislav: Zumstein 1989/90720
Jendřišák Josef: Požární ochrana153
Kosík Pavel: Astrofilatelie153
Leiš Ivan: 10 let od vydání Katalogu výplatních otisků693
Olah Jozef: Bosna a Hercegovina496
Ondrášek Hynek: Doplatní známky SSSR176
Sekvent Karel: Gerlingerovy tematické katalogy601
Šolc Josef: Muzejní ročenka48
Švarc František: Velký filatelistický slovník23
Tekeř Jozef: Poštové pečiatky Uhorska 1867/71244
Trefný Milan: Italské známky569
Urban Václav: Ke katalogu Pofis678
Viklický Vladimír: Spisovatelé na známkách48
Vomela Jindřich: Celiny Černé Hory23
Vostatek Miroslav: Polski Filatelista369, 474
Zrubec Severín Filatelistický výběr216
Zrubec Severín Katalog čs. Známok340, 720
Zrubec Severín Detvianská filatelistická pamätnica537
Zrubec Severín Filatelistické statě 27 a 28752
Zrubec Severín Košice vo filatelii752
JUBILEA
František Žampach 75 let105
MVDr. Alexander Bárd 60 rokov180
Arnold Preisler 80 rokov246
Josef Šperer 70 let246
Jozef Bulík 60 rokov277
Dr. Milan Antala 50 rokov333
Jng. Jiří Král 50 let369
Dr. Svätopluk Šablatúra 60 rokov599
Dr. Vladimír Priputen 50 rokov634
Dr. Jiří Brejha 65 let651
Jan Merta 65 let725
Ing. Ladislav Klusáček 50 let725
Pavol Mažár 60 rokov725
NEKROLOGY
Jiří Nekvasil105
Ladislav Buček137
Václav Folk207
Antonín Čejchan207
Adolf Bartošík207
Ing. dr. Jiří Málek233
Jan Maixner266
Vojtěch Maxa271
Dr. Vojtech Čelko365
Bohuslav Hlinka496
Arnold Preisler688
Ing. Pavel Leukanič719
KATALOGOVÝ SEZNAM ČS. ZNÁMEK
Katalogový seznam čs. známek94, 286, 446, 670
CENOVÉ ZÁZNAMY ČS. NOVINEK
Cenové záznamy čs. novinek217, 730
 
Joomla Templates by Joomlashack